Krakowskie Przedsiębiorstwo Hotelarsko-Turystyczne Sp. z o.o.
30-728 Kraków, ul. Nowohucka 33

NIP 679-26-59-573

Krajowy Rejestr Sądowy-Rejestr Przedsiębiorców
KRS Nr 0000122077
Kapitał zakładowy 834.500 zł

Hotel Krakus***
30-728 Kraków
ul. Nowohucka 35

Recepcja:
+48 12 652 02 02
+48 12 652 02 23

fax:
+48 12 656 54 78

e-mail:
recepcja@hotel-krakus.com.pl

Rezerwacja grupowa:
+48 12 652 02 01
rezerwacja@hotel-krakus.com.pl

Konferencje i szkolenia:
+48 665 775 205
b.krzyworzeka@hotel-krakus.com.pl